(painter/maler)

Igal, 1948. árpilis 3.

főiskolai docens


b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_soros.jpg
 

Cím/Adress/Adresse
7400 Kaposvár, Szalay Fruzsina u. 8.


Telefon
+36 20 588 7464

Email cím:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Facebook profil:
https://www.facebook.com/jozsef.soros.56

Tanulmányok/Studies/Studein

- 1973. Tanárképző Főiskola, Pécs, rajz-földrajz szak / Teacher’s Training College Pécs,
 Geographyc - Art subject / Pädagoschie Hochschule Pécs, Fach Geographic – Kunsterziehnung

- 1978. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest /Academy of Fine Art, Budapest,
 Teacher’s Training Departmen / Hochschule für Bildene Künste, Budapest, Fach Kunsterziehnung


Fontosabb egyéni kiállítások /Importon One-man Exhibitions / Wichtige Einzelausstellungen

- 1979. Tanítóképző Főiskola, Szekszárd

- 1981. Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

- 1988. Oktatási Igazgatóság, Kaposvár

- 1995. Szín-Folt Galéria, Kaposvár

- 1997. Kaposfüredi Galéria, Kling József szobrászművésszel közösen

- 1998. Művészek Háza, Szekszárd

- 1998. Hevesi Sándor Művelődési Központ Galériája, Nagykanizsa


Fontosabb csoportos kiállítások /Important Collective Exhiobitons / Wichtige Gruppenausstellungen

- 1978. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest

- 1985. Ifjúsági Ház, Kaposvár

- 1979. Tolnai Megyei Képzőművészek Kiállítása, Babits Mihály Művelődési Központ Kiállítóterme, Szekszárd

- 1979. Kiállítás, Tanítóképző Főiskola aulája, Szekszárd

- 1979. Simon János és Szényi Zoltán festőművészekkel közös kiállítás, Sárvár

- 1980. Simon János és Szényi Zoltán festőművészekkel közös kiállítás, Művelődési Ház kiállítóterme, Zalaegerszeg

- 1981. A Művészeti Nevelési Tanszék oktatóinak kiállítása, Szekszárd

- 1982. Tibol Lászlóval közös kiállítás, Művelődési Ház, Nagyatád

- 1982. A Tanítóképző Főiskola oktatóinak kiállítása, Debrecen

- 1984. A felsőfokú tanítóképzés 25. évfordulója, Városi Ifjúsági Ház, Kaposvár

- 1985. A tanítóképzők és óvóképzők művésztanárainak kiállítása, Somogyi Képtár, Kaposvár

- 1988. Nevelők Háza, Pécs

- 1988. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola művésztanárainak kiállítása, Linz (Ausztria)

- 1989. A tanítóképző főiskolák művésztanárainak képző- és iparművészeti kiállítása, Somogyi Képtár, Kaposvár

- 1990. Bernáth Aurél Terem, Kaposvár

- 1990. Művészeti Napok kiállítás a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, Kaposvár

- 1990. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola művésztanárainak kiállítása, Linz (Ausztria)

- 1993. Az Alma Mater köszöntése, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

- 1994. Művelődési Ház, Siófok

- 1994. A pedagógusképző főiskolák művésztanárainak kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

- 1994. Karácsonyi tárlat, Szín-Folt Galéria, Kaposvár

- 1995. Kör-Tűz-Hely, Csontváry Galéria, Budapest

- 1995. Nyári tárlat, Szín-Folt Galéria, Kaposvár

- 1995. Petőfi Emlékkiállítás, Petőfi Könyvtár, Kaposvár

- 1996. Kaposvári képzőművészek kiállítása, képtárnyitó kiállítás, Vaszary Képtár, Kaposvár

- 1996. Karácsony tárlat, Szín-Folt Galéria, Kaposvár


Somogyi képzőművészek kiállításai

- 1982. Vallomások Kaposvárról, vallomások Somogyról…, Somogyi Képtár, Kaposvár

- 1983. Tavaszi tárlat, Somogyi Képtár, Kaposvár

- 1988. Ősz tárlat, Somogyi Képtár, Kaposvár

- 1988. Kiállítás az erdélyi menekültek javára, Kaposvári Galéria

- 1994. Tavaszi tárlat, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

- 1994. Szín-Folt Galéria, Kaposvár

- 1995. MTESZ Székház, Kaposvár

- 1996. Országos miniatűr kiállítás, Szín-Folt Galéria, Kaposvár

- 1997. Somogyi tárlat, Vaszary Képtár, Kaposvár


Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület kiállításai

- 1996. Art Galéria, Glinde (Németország)

- 1996. Városi Galéria, Szentes

- 1996. Művelődési Háza Galériája, Zalaegerszeg

- 1996. Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad (Románia)

- 1996. Megyeháza Galéria, Kaposvár

- 1998. Vajda Lajos Stúdió Galéria, Szentendre

- 1998. Vigadó Galéria, Budapest

- 1998. Vaszary Képtár, Kaposvár

- 1998. Szombathelyi Képtár

- 1998. Pécsi Galéria


Szakmai szervezetek / Professional organizations / Fachorganosationen

- 1995. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

- 1990. Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület

- 1996. Somogyi Alkotóművészek Egyesülete


Szakirodalom / Special literature / Fachliteratur

Géger Melinda: Szabad áthatások (Új Művészet), Somogyi Kultúra, 1995. kézirat, SMMI, Képzőművészeti Osztály, adattárSzabad áthatások


Sörös József a 70-es éves második felében tűnt fel a somogyi művészeti élet fiatalabb középnemzedékében. Korai korszakában – mint több kaposvári festő esetében tapasztalhattuk – főiskolai mestere, Bráda Tibor közvetítésével a posztnagybányai lírai természetelvűség határozta meg festői tevékenykedését. E befolyás alól bizonyos idő elteltével a 80-as évek második felére sikerült kikerülnie, amikor művészete az absztrakció felé mozdult el.

A kibontakozást jelző, önálló szellemiségű műveiben Sörös József a sík festészeti problémáival foglalkozik, néhány színre hangolt, egymást váltó vagy egymásba folyó foltok teremtik meg művei alaphangulatát.

A 90-es évek első felében első sorban a színek impresszív ereje foglalkoztatta. Sűrű, vastag, pasztózus rétegekben felvitt olajképeket festett, ahol erőteljes intenzitású vörösökre, sárgákra hangolt kompozíció elvonatkoztatott látomássá válik. A színfelületek körelhatároltak, és dúsan burjánzó, lüktetésében maga a vegetáció kavarog, fortyog.

A színek és formák nagy ívű lendülettel váltják egymást, eleinte vízszintes, későbbi korszakaiban függőleges, illetve átlós irányú mozgásokat végeznek.  Variációikban általában nem fedezhetők.

A környezet motívumai, vagy a táj Sörös számára nem fontos, ehelyett improvizatív ráhagyatkozással, a lélek mélyéből, a tudatalattiból hívja felszínre képzeteit. Defenitív megjelenés helyett minden képalkotó elem azt szolgálja, hogy asszociatív tereket, mélységeket és síkokat teremtsen, mozgásokat, áthatásokat és változásokat idézzen elő. E ritmikus képletek és érzésfutamok megfeleltetéséhez a zenében és a költészetben talál maga számára fogódzókat. Nem véletlen, hogy az ihlető analógiát gyakran a jazz, a blues nyújt, és a festő ugyanilyen könnyed természetességgel kapcsolja össze egy-egy kompozícióját a szabadversek laza asszociációira alkalmat kínáló érzésvilágával.

Sörös József újabb alkotói periódusában egy átmeneti kísérleti szakaszt követően a romantikus pátosz fokozatosan finomabb, levegősebb festői hatásoknak adja át helyét. Korábban az alapformaként használt, nagyobb kiterjedésű foltok meglehetősen zárt, kötött viszonyulási rendet képeztek művészetében. E nagy sodrású felületek újabb korszakában a nyitottabb, finomabb mozgást, közvetítő elemekké alakulnak át. Okkeres-szürkés alapon tónusokban és gesztusokban egyre változatosabb felületbontást végez. Az anyagi világ mind átszellemültebbé, éteribbé válik, a korábbi határozott színek és felületek, sejtetéseket tolmácsoló színhangulatokká, atmoszférikus gesztusokká oldódnak.

Az alkalmazott eszközök idővel kifinomultabbakká, a gesztusok differenciáltabbakká váltak. Általuk a művész könnyed színkavargással, egymásba folyásokkal egészíti ki képeinek festői hatását: a színegyüttesek olvadékony, meleg hangulattá szelídülnek. Alkotójuk hangulatteremtő képessége és asszociációs készsége különösen az akvarellekben érte el a megvalósítás magas szintjét. Újabb olajfestményein is az akvarell tünékeny, levegős hatásának megteremtésére törekszik.

Sörös József zenei hatásokat feldolgozó képeiben ellentétes magatartásformákat kapcsol össze. A világ megismerésének rá jellemző „kalandozó” módján műveiben szelíden ütközik az önkéntelen festői kiírás, a minden gátlástól, beidegződéstől szabadulni igyekvő, ecsetet mozgató kéz a tudatos, fegyelmezett komponálás szándékával. Alkotói tevékenységének kulcsa is ez: festőművészként a szabályok szigorát személyesen otthonossá, könnyeddé igyekszik tenni.


Dr. Géger Melinda


 

 

 

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_06SorosJozsefUtkozben.jpg

 ÚTKÖZBEN
OLAJ, FAROST, 50 X 40 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_07SorosJozsefOrom.jpg

 ÖRÖM
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_08SorosJozsefSteliciaSzuletesnapra.jpg

 SRELICIA SZÜLETÉSNAPJA
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_09SorosJozsefALelekTukreben.jpg

A LÉLEK TÜKRÉBEN
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM
 

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_10SorosJozsefVagy.jpg

VÁGY
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM
 

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_11SorosJozsefAhitat.jpg

 ÁHITAT
AKVARELL, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_12SorosJozsefMadarak.jpg

 MADARAK
AKVARELL, 70 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_13BelulrolNezve.jpg

 BELÜLRŐL NÉZVE
AKVARELL, 50 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_14SorosJozsefKisertes.jpg

 KÍSÉRTÉS
AKVARELL, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_15SorosJozsefCsillogasok.jpg

 CSILLOGÁSOK
AKVARELL, 50 X 70 CM, RÉSZLET

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_16SorosJozsefBluesI.jpg

 BLUES I.
AKVARELL, 70 X 50 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_17SorosJozsefBluesII.jpg

 BLUES II.
AKVARELL, 70 X 50 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_18SorosJozsefLassuBlues.jpg

LASSÚ BLUES
AKVARELL, 70 X 50 CM
 

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_19SorosJozsefLassuBlues.jpg

LASSÚ BLUES
AKVARELL, 70 X 50 CM, RÉSZLET 

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_20SorosJozsefAranyifju.jpg

 ARANYIFJÚ
OLAJ, VÁSZON, 130 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_21SorosJozsefBorzongasI.jpg

 BORZONGÁS I.
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_22SorosJozsefBorzongasII.jpg

 BORZONGÁS II.
OLAJ, VÁSZON, 130 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_23SorosJozsefUtazasEricClaptonnalACoteDazuronII.jpg

 UTAZÁS ERIC CLAPTONNAL A CÔTE DUZARON II.
OLAJ, FAROST, 70 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_24SorosJozsefUtazasEricClaptonnalACoteDazuronIII.jpg

 UTAZÁS ERIC CLAPTONNAL A CÔTE DUZARON III.
OLAJ, FAROST, 70 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_25SorosJozsefUtazasEricClaptonnalACoteDazuronI.jpg

 UTAZÁS ERIC CLAPTONNAL A CÔTE DUZARON I.
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_26SorosJozsefAzEmancipaltNoIdeajaI.jpg

 AZ EMANCIPÁLT NŐ IDEÁJA I.
AKVARELL, 70 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_27SorosJozsefAzEmancipaltNoIdeajaII.jpg

 AZ EMANCIPÁLT NŐ IDEÁJA II.
AKVARELL, 70 X 100 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_28SorosJozsefAzEmancipaltNoIdeajaIII.jpg

 AZ EMANCIPÁLT NŐ IDEÁJA III.
AKVARELL, 70 X 100 CM, RÉSZLET

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_29SorosJozsefAKonstruktivNoI.jpg

 A KONSTRUKTÍV NŐ I.
OLAJ, FAROST, 62 X 53 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_30SorosJozsefAKonstruktivNoII.jpg

 A KONSTRUKTÍV NŐ II.
OLAJ, FAROST, 70 X 50 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_31SorosJozsefAKonstruktivNoIII.jpg

 A KONSTRUKTÍV NŐ III.
OLAJ, FAROST, 53 X 62 CM

b_360_360_0_00_images_stories_sorosart_32SorosJozsefAngyal.jpg

 ANGYAL
OLAJ, FAROST, 100 X 70 CM